Informacje Prasowe

August 18, 2017

Suchy lód powstaje w procesie przetwarzania z ciekłego dwutlenku węgla w ciało stałe, tzn. jest zestalonym dwutlenkiem węgla, który w procesie technologicznym zamieniany jest w ciało stałe o temperaturze -78,5°C. Poprzez sprężanie i prasowanie powstaje suchy lód w postaci bloków lub granulatu.

Produkcja granulatu suchego lodu - Granulator P28 o wydajności produkcyjnej...

Please reload