top of page

FAQ

25 pytań i odpowiedzi na temat suchego lodu oraz technologii czyszczenia - warto przeczytać !
 

1. Co to jest suchy lód?

Suchy lód jest formą stałą dwutlenku węgla (CO2), (dwutlenek węgla jest bezbarwny, bezsmakowym i bezzapachowym gazem występującym naturalnie w atmosferze). Suchy lód, inaczej CO2 w postaci stałej, uzyskuje się przez rozprężanie ciekłego CO2 pod ciśnieniem atmosferycznym. Połowa ciekłego CO2 przechodzi w postać gazową, a druga połowa zamienia się w śnieg CO2.

Zestalony CO2 jest stłaczany w wysokociśnieniowych prasach  hydraulicznych lub wytłaczarkach, co pozwala uzyskać bloki lub granulki suchego lodu. Suchy lód jest całkowicie naturalnym produktem. Właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienia atmosferycznego z pominięciem fazy ciekłej. Stąd termin "suchy lód".
 

2. Do czego służy wydmuchiwanie suchego lodu?

Wydmuchiwanie suchego lodu jest metodą czyszczenia powierzchni, podobnie jak czyszczenie piaskiem, sodą lub perełkami, w której środek czyszczący jest przyspieszany w strumieniu sprężonego powietrza.
 

3. Jak przechowuje się suchy lód?

Suchy lód należy przechowywać w izolowanych pojemnikach. Im grubsza izolacja pojemnika, tym wolniej sublimuje suchy lód. W zależności od klimatu i izolacji pojemnika wielkość typowej sublimacji wynosi od 2% do 10% dziennie.
 

4. Dlaczego stosować wydmuchiwanie suchego lodu zamiast tradycyjnych metod?

W przypadku metody wydmuchiwania większość innych środków czyszczących powoduje powstawanie wtórnych odpadów. Suchy lód po kontakcie z czyszczoną powierzchnią sublimuje (odparowuje bez przechodzenia w stan ciekły. Pozostają tylko usunięte zanieczyszczenia. Ponieważ suchy lód odparowuje, ta metoda może być stosowana do czyszczenia skomplikowanych zagłębień, w których inny środek czyszczący by pozostał.
 

5. Jak działa ten proces?

W odróżnieniu od innych wydmuchiwanych środków czyszczących temperatura suchego lodu wynosi –78,3°C. Z powodu różnicy temperatur cząsteczek suchego lodu i czyszczonej powierzchni w procesie wydmuchiwania suchego lodu na tej ostatniej następuje szok termiczny. Powoduje to rozrywanie wiązań między dwoma różnorodnymi materiałami, a tym samym następuje oczyszczenie.
 

6. Co się dzieje z zanieczyszczeniami?

Zanieczyszczenia mogą być suche, wilgotne, twarde lub miękkie. Suche zanieczyszczenia łamią się na małe kawałki i mogą być zmiecione lub wyssane  podciśnieniowo. Jeśli cząsteczki zanieczyszczeń są odpowiednio duże, nie unoszą się w powietrzu. Jeśli zanieczyszczenia są wilgotne, na przykład smary lub oleje, strumień maszyny Asco wypchnie je, podobnie jak strumień wody pod ciśnieniem, z tym że oczyszczona powierzchnia będzie przy tym sucha. Aby zapobiec ponownemu przyczepieniu się zanieczyszczeń, operator powinien pracować metodycznie, od góry w dół.
 

7. Czy zanieczyszczenia lub granulki suchego lodu mogą odbijać się rykoszetem?

Po uderzeniu w powierzchnię granulki suchego lodu sublimują do postaci gazowej, dlatego na ogół zjawisko rykoszetu nie występuje. Usunięte zanieczyszczenia są zwykle wydmuchiwane przez strumień powietrza i nie wracają z powrotem w sąsiedztwo pistoletu wydmuchującego. Jednak cały czas podczas pracy maszyny należy nosić okulary ochronne.
 

8. Czy wydmuchiwanie suchego lodu uszkadza czyszczone podłoże?

Technologia wydmuchiwania suchego lodu nie uszkadza podłoża. Wielkość granulek suchego lodu i ich prędkość można dobrać optymalnie do usuwanych zanieczyszczeń, tak aby nie ścierały podłoża. Technologią suchego lodu można czyścić, nie powodując ich uszkodzenia, delikatne niklowane i chromowane powierzchnie narzędzi, miękkie aluminium, odlewy z brązu, izolacje przewodów, a nawet płytki obwodów drukowanych.
 

9. Czy urządzeń Asco można używać do wydmuchiwania suchego lodu w celu czyszczenia gorących narzędzi na linii produkcyjnej?

Tak. Wydmuchiwanie suchego lodu czyści nawet szybciej, jeśli podłoże jest gorące.
 

10. Czy wydmuchiwanie suchego lodu ochładza podłoże?

Tak, ale w nieznacznym stopniu. Stopień schłodzenia zależy od materiału podłoża, czasu i sposobu czyszczenia. Na przykład forma do wyrobów gumowych o wymiarach 76,2 cm na 76,2 cm może mieć temperaturę początkową 162,8°C. Po czyszczeniu suchym lodem (trwającym około 12 minut) jej temperatura spadnie do około 148,9°C.
 

11. Czy spadek temperatury nie uszkodzi gorących form?

Na ogół nie. Zmiana temperatury czyszczonej powierzchni jest niewielka i powstające naprężenia są znacznie poniżej tych, jakim forma podlega w normalnych warunkach pracy.
 

12. Czy ten proces czyszczenia powoduje powstawanie kondensacji?

Kondensacja występuje, gdy temperatura podłoża spada poniżej punktu roszenia. A punkt roszenia zależy od klimatu i aktualnej pogody. Przy czyszczeniu gorącego podłoża kondensacja rzadko występuje, gdyż temperatura powierzchni jest powyżej punktu roszenia. W wypadku występowania kondensacji można jej zapobiegać, stosując grzejniki, lampy lub dmuchawy.
 

13. Jakie urządzenia są potrzebne do czyszczenia?

System do wydmuchiwania suchego lodu jest dostarczany w komplecie z wężami do powietrza i wydmuchiwania, aplikatorami i dyszami oraz szkoleniową płytą CD. To, co jest dodatkowo potrzebne do uruchomienia systemu do wydmuchiwania suchego lodu, to instalacja dopływu powietrza, zasilanie elektryczne z gniazdka  ściennego i granulki lub bloki suchego lodu ( zależnie od systemu ).

14. Jak duże ilości powietrza są potrzebne?

Typowy system Asco do wydmuchiwania suchego lodu pracuje pod ciśnieniem 80 psi (5,5 bara) i zużywa 4,25 m3 powietrza na minutę. Jednak te potrzeby zależą od rodzaju zastosowania. Są dostępne dysze małego przepływu, przy których zużycie wynosi 1,42 m3/min przy ciśnieniu 80 psi (5,5 bara). Jeśli powietrze nie spełnia odpowiednich parametrów, serwis Dry Ice Zone posiada w ofercie wynajmu sprężarkę mobilną do systemów wydmuchiwania suchego lodu.
 

15. Gdzie można dostać granulki, bryłki lub bloki suchego lodu?

Granulki, bryłki i bloki suchego lodu można dostać na całym świecie. W Polsce dystrybucją zajmuje się firma Dry Ice Zone - suchylod.net , Infolinia: 22-461-0500.
 

16. Czy maszyny do wydmuchiwania suchego lodu można łatwo przenosić?

Jedna osoba może z łatwością przetoczyć maszynę po podłodze zakładu, nie potrzebując do tego żadnego specjalnego sprzętu.
 

17. Czy urządzenia do wydmuchiwania suchego lodu mogą być bezpiecznie używane na zewnątrz?

Tak. W zastosowaniach na zewnątrz suchy lód jest bezpieczny. Wiele organizacji zaaprobowało urządzenia Asco do wydmuchiwania suchego lodu w zastosowaniach zewnętrznych.
 

18. Jak oszacować zużycie suchego lodu?

Ilość suchego lodu potrzebna do efektywnego czyszczenia może być bardzo różna. Zależy to od używanego systemu wydmuchiwania suchego lodu i zastosowania. Średnie zużycie suchego lodu w urządzeniach Asco wynosi 0,9 kg na minutę.
 

19. Czy potrzebne są chłodziarki do lodu?

Chłodziarki mogą być użyteczne dla wykonawców usług czyszczenia i renowacji, używających przenośnych sprężarek z silnikiem Diesla jako źródła sprężonego powietrza. Chłodziarki zapewniają, że urządzenie Asco do wydmuchiwania suchego lodu nie będzie wydmuchiwać żadnej pary wodnej z używanej sprężarki. Zależy to przede wszystkim od wilgotności powietrza. Przedstawiciel sprzedaży może ocenić potrzeby dla danego zastosowania i zaproponować odpowiednią konfigurację systemu do wydmuchiwania suchego lodu, zapewniającą maksymalną wydajność i ochronę przed wydmuchiwaniem pary wodnej przez urządzenie Asco. W chwili obecnej, bez problemu można doposażyć sprężarkę  w chłodnicę końcową i osuszacz powietrza.
 

20. Jak duże są wymagania konserwacji systemu?

Bardzo małe. Systemy Asco do wydmuchiwania suchego lodu zostały zaprojektowane do bezproblemowej pracy przez wiele lat przy minimalnej konserwacji. Do każdego systemu dołączony jest podręcznik operatora, w którym podano zalecane rutynowo prace konserwacyjne. Na przykład okresowe sprawdzanie filtrów i stanu węży. Serwis pogwarancyjny Dry Ice Zone - ascoco2.pl / czyszczeniesuchymlodem.net - Infolinia: 22-461-0500.
 

21. Czy czyszczenie w pomieszczeniach zamkniętych jest bezpieczne?

Tak, jeśli są odpowiednio wentylowane. Ponieważ CO2 jest o 40% cięższy od powietrza, w pomieszczeniach zamkniętych zaleca się zainstalowanie w pobliżu podłogi wylotowych otworów wentylacyjnych. W pomieszczeniach otwartych istniejąca wentylacja w zupełności zapobiega nadmiernej koncentracji CO2. Chociaż CO2 nie jest trujący, to jednak wypycha on tlen do atmosfery.
 

22. Jakie są najważniejsze środki bezpieczeństwa zastosowane w urządzeniach do wydmuchiwania suchego lodu?

Jednym z nich jest ochrona pracowników przed ruchomymi częściami maszyny. Urządzenia firmy Asco zostały tak zaprojektowane, że pracownicy nie mają dostępu do ruchomych części bez uprzedniego wyłączenia systemu. Należy też pamiętać o temperaturze suchego lodu. Przy jego temperaturze wynoszącej –78,3°C zalecane jest noszenie rękawic ochronnych przy kontakcie z lodem. Przez cały czas należy także nosić ochraniacze na oczy i uszy.
 

23. Jak głośny jest ten system?

Głośność zależy od ilości wydmuchiwanego powietrza i jego szybkości. Powietrze otaczające dysze jest porywane przez strumień sprężonego powietrza, powodując turbulencję i hałas około 100 dB. Nosząc odpowiednią ochronę na uszy, operator może bezpiecznie pracować przez cały dzień.
 

24. Jaka jest różnica między systemem z jednym wężem i dwoma wężami?

W systemie z dwoma wężami jednym suchy lód jest mieszany ze sprężonym powietrzem w momencie opuszczania maszyny, a drugim podawane jest tylko sprężone powietrze. Oba łączą się bezpośrednio przed wyjściem z dyszy. W systemie z jednym wężem suchy lód jest mieszany ze sprężonym powietrzem w momencie opuszczania maszyny. System z dwoma wężami może być w niektórych przypadkach lepszy, gdy wymagane jest bardziej agresywne czyszczenie.
 

25. Kiedy wybrać system na granulki, a kiedy na lód z bloku?

Mniejsze cząsteczki kruszonego lodu mają zaletę przy usuwaniu większości farb, czyszczeniu elementów o skomplikowanych kształtach lub małych otworów, na przykład mikro odpowietrzników. Granulki są bardziej odpowiednie do usuwania grubych zanieczyszczeń — dzięki dużej masie lepiej penetrują zanieczyszczenie i tworzą falę uderzeniową potrzebną do jego usunięcia.
 

Dziękujemy za uwagę! - Mamy nadzieję że było warto.

pytania i odpowiedzi na temat suchego lodu i technologii czyszczenia suchym lodem
logo_DRY ICE ZONE CZYSZCZENIE_SUCHYM_LODEM

Punkt sprzedaży Dry Ice Zone 05-090 Raszyn k Warszawy

ul. Słowikowskiego 41A ☎ +48 732 610 501

biuro@dryicezone.pl

Szybki kontakt: 730 898 868

poń-piąt od 9:00 do 17:00.

  • Twitter
  • LinkedIn

© 2017 Dry Ice Zone. Strona zawiera utwory chronione prawem autorskim.

W szczególności teksty, zdjęcia i materiały multimedialne.

bottom of page