top of page

Czyszczenie instalacji elektrycznej

Przyczyn powstawania pożaru w urządzeniach elektrycznych hali produkcyjnej jest wiele. Za przyczynę pożaru można uznać wadliwie wykonaną instalację elektryczną, która w momencie przeciążenia potrafi się bardzo silnie nagrzać. Wyczuwalny jest wówczas specyficzny swąd palącej się izolacji. Dymienie, aż w końcu pojawia się płomień rozprzestrzeniający się po przewodach. Proces zapalenia się przeciążonej instalacji elektrycznej jest rozłożony w czasie i można go wychwycić. Najniebezpieczniejsze jest gwałtowne zapalenie się instalacji elektrycznej poprzez zwarcie instalacji elektrycznej. Płomienie powstają w wyniku iskrzenia i bardzo szybko obejmują instalację elektryczną, poszczególne urządzenia i całą taśmę produkcyjną.Brak systematycznego czyszczenia instalacji elektrycznej jest częstą przyczyną pożarów na halach produkcyjnych

Brak okresowych przeglądów taśmy produkcyjnej i jej czyszczenia może doprowadzić do powstania pożaru. Podczas pracy taśmy produkcyjnej powstają odpady poprodukcyjne, które nawarstwiają się na silnikach i innych urządzeniach elektrycznych. Sam pył unoszący się podczas produkcji może ulec samozapłonowi. W połączeniu z iskrzącą się lub przegrzewająca instalacją elektryczną stanowi bardzo duże zagrożenie. Podczas eksploatacji maszyn, w powietrzu unoszą się również cząsteczki tłuszczu, który po wymieszaniu się z pyłem stanowi olbrzymie zagrożenie. Okresowe czyszczenie taśmy produkcyjnej, poszczególnych maszyn oraz instalacji elektrycznej jest niezbędny do zachowania bezpiecznego środowiska pracy.Czyszczenie instalacji elektrycznej suchym lodem


W trakcie eksploatacji maszyn na halach produkcyjnych wykonywane są okresowe przeglądy oraz czyszczenie instalacji elektrycznej z wykorzystaniem mieszanki środków chemicznych lub sprężonego powietrza. Czyszczenie instalacji elektrycznej jest technicznie trudne do wykonania. Używanie środków chemicznych powoduje, że na czas czyszczenia należy wyłączyć prąd, aby nie doszło do porażenia. Po oczyszczeniu instalacji elektrycznej należy ją jeszcze osuszyć, a to jeszcze bardziej wydłuża czas przestoju.


Dla zachowania bezpieczeństwa oraz skrócenia czasu przestojów maszyn poszukiwane są alternatywne metody czyszczenia instalacji elektrycznych. Jedną z nich jest czyszczenie suchym lodem, które może być wykonywane pod napięciem do 1kV. Technologia czyszczenia suchym lodem doskonale sprawdza się podczas czyszczenia instalacji elektrycznej i urządzeń w Warszawskim Metrze. Obecnie nie ma na rynku żadnej tak skutecznej metody czyszczenia na sucho instalacji elektrycznej. Czyszcząc instalacje elektryczne sprężonym powietrzem, można jedynie pozbyć się typowego pyłu zalegającego na instalacji, tak jak to ma miejsce podczas czyszczenia wiatraczka chłodzącego w komputerze. Aby pozbyć się oleju lub innych tłustych substancji, na których osiada pył i kurz należy skorzystać z technologii czyszczenia suchym lodem.Suchy lód do czyszczenia instalacji eklektycznej


Suchy lód to zestalony dwutlenek węgla, który powstaje z ciekłego dwutlenku węgla. W wyniku sprężania i rozprężania powstaje śnieg, który jest prasowany do postaci bloków, plastrów oraz granulatu. Suchy lód posiada temperaturę -78.5°C. Suchy lód nie topi się jak typowy lód z wody, a zamienia się w dwutlenek węgla, z którego został wyprodukowany. Zamiana suchego lodu w dwutlenek węgla nazywana jest sublimacją. Granulat suchego lodu rozpędzany jest do dużych prędkości i wylatując z dyszy maszyny czyszczącej, zamraża wartę zabrudzenia, którą należy usunąć. Stary smar zalegający na łańcuchach i innych elementach taśmy produkcyjnej jest usuwany niemal natychmiast. Inne powłoki w tym spieczone pozostałości poprodukcyjne: plastyk, żywica lub połączony olej z pyłem jest zamrażany i w wyniku zmian temperatury pęka. Do pęknięć przedostaje się granulat suchego lodu, który sublimując, rozsadza zamrożone zanieczyszczenia na drobne kawałki. Opadają one na ziemię i można jest zmieść miotełką, lub zassać odkurzaczem.Gaszenie instalacji elektrycznej


Pierwszą i podstawową czynnością po zauważeniu pożaru jest natychmiastowe wyłączenie urządzeń spod napięcia. Jeżeli jest to już niemożliwe, należy natychmiast wyłączyć główny wyłącznik na tablicy rozdzielczej. Następną czynnością jest usunięcie na bezpieczną odległość materiałów palnych znajdujących się w pobliżu ognia. Oczywiście, jeżeli jest to możliwe. Następnie należy przystąpić do gaszenia ognia. Pamiętajcie! Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem nie wolno gasić wodą, pianą lub innymi roztworami zawierającymi wodę. Woda jest dobrym przewodnikiem prądu i może nastąpić porażenie gaszącego oraz osób, które przybyły z pomocą. W trakcie gaszenia wodą mogą powstać dodatkowe zwarcia i dalsze rozprzestrzenianie się pożaru. Pożar instalacji elektrycznej i urządzeń powinien być stłumiony przy pomocy gaśnicy proszkowej, piasku lub gaśnicy śniegowej. Gaśnica śniegowa znajduje się również dwutlenek węgla, z którego produkowany jest suchy lód. Jak widać, dwutlenek węgla można wykorzystać nie tylko do czyszczenia, ale również i gaszenia.


Wynajem maszyn do czyszczenia suchym lodem

Zanim zamówisz usługę czyszczenia, musisz wiedzieć, że jesteśmy w stanie wypożyczyć model urządzenia AscoJet 1701 na: 3, 7 dni lub 1 miesiąc. Wypożyczając u nas urządzenie do czyszczenia, jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednią ilość granulatu suchego lodu fi 3 mm. Zobacz – wynajem maszyn do czyszczenia

13 wyświetleń
logo_DRY ICE ZONE CZYSZCZENIE_SUCHYM_LODEM

Punkt sprzedaży Dry Ice Zone 05-090 Raszyn k Warszawy

ul. Słowikowskiego 41A ☎ +48 732 610 501

biuro@dryicezone.pl

Szybki kontakt: 730 898 868

poń-piąt od 9:00 do 17:00.

  • Twitter
  • LinkedIn

© 2017 Dry Ice Zone (MM) Strona zawiera utwory chronione prawem autorskim.

W szczególności teksty, zdjęcia i materiały multimedialne.

bottom of page